Lyse har fått 40 MNOK i Enova-støtte til et storskaledemoprosjekt innen elektrisk transport. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Enova har tildelt 40 millioner kroner til et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport. Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett skal sammen vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip kan styres og fordeles for å unngå store investeringer i strømnettet.

Kilde: Lyse

Totalt var det åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som fikk tildelt midler i går. Prosjektet der Lyse deltar er et av de større prosjektene som fikk penger.  

Stor nytteverdi
– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.
Målet med satsingen til Enova er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

På Stavanger Lufthavn vil Avinor etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og effektstyring. Flyplassen har som mål å bli selvforsynt med fornybar energi i 2025 ved å få 20 dekar solceller ved rullebanen sammen med batteribank.

– Dette prosjektet blir en driver for å få grønn luftfart i Norge, og bidrar til å posisjonere Avinor og Norge som ledende drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger Lufthavn, Sola.  
Lading av ett elektrisk fly, tilsvarer like mye energi som hele flyplassen bruker til enhver tid i dag. I tillegg har Risavika Havn og Forus Næringspark behov for strøm til lading av skip og busser.

Styring av strømbehov
Ved å ta i bruk en styringsplattform utviklet av Smartly ønsker man å få de ulike elementene til å fungere sammen på tvers av bygg og områder. Styringen gjøres ved hjelp av analyser og prognoser for både energiproduksjon og energiforbruk. Kunstig intelligens automatiserer denne styringen, både mot tradisjonelle behov i bygg og ikke minst mot de nye elementene som er stasjonære batterier, lokal sol- og vindenergiproduksjon samt lading av fly, busser, skip og biler.

– Vi ser at vi kan ha en sentral rolle i det grønne skiftet med elektrifisering av transportsektoren og styring av energiforbruk i bygg. Det er derfor veldig spennende å delta i dette prosjektet sammen med så store aktører og stort volum, sier Trond Furenes, leder produkt og kommersialisering i Smartly.

Smartly og Lyse Elnett (selskaper i Lyse-konsernet) har allerede prosjekter der de tester teknologi som de vil videreutvikle og bruke i dette demonstrasjonsprosjektet. I prosjektet som nå startes opp er planen å bygge om åtte-ni nettstasjoner for å fjernstyre dem, og så bruke driftssystemet til Lyse Elnett for å få til en god fordeling av effekt.

– Dette er et veldig spennende prosjekt der Lyse i dialog med store kunder kan finne en løsning som kan få stor betydning for å få til en storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom vi skal bygge ut strømnettet for å ha kapasitet til at strømforbruket går for fullt samtidig, så vil det koste samfunnet mye, sier leder for smarte nett Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.

Prosjektet vil sørge for samarbeid med andre viktige samferdselsaktører, og skal dele erfaringer fra prosjektet med andre lufthavner i Avinor for å oppnå visjon om elektrisk luftfart i 2040.