Det er turbulente dager for statsminister Theresa May, men utfallet av Brexit har så langt ikke gitt de helt store bevegelsene i markedet.

Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.

Kilde: Entelios

Utfallet av Brexit var ventet og har ikke gitt de helt store bevegelsene i markedet. Hva som skjer i etterkant av avstemningen er det som kan skape bevegelser i de finansielle markedene. Blir det nyvalg, blir det utsettelser, blir det en hard Brexit? Alle utfallene vil ha konsekvenser på hvordan markedet vil se på den fremtidige prisingen av råvarer. Markedene er avventende i søken etter mer konkrete nyheter. Også mangel på nyheter fra forhandlingene mellom Kina og USA gjør at markedene har vært avventende den siste uken.

Kaldt i februar

Prognosene vi så forrigeuke gjentas denne uken. Februar blir kald og tørr for Nordens del. Kulden skal strekke seg fra Finland i nord, til Gibraltar i sør den første uken i februar. Det har allerede begynt å påvirke energiprisene i Europa. Værendringen som sannsynligvis skyldes SSW (Sudden Stratospheric Warming) som ble observert ved nyttår, vil kanskje gi en lignende kuldeperiode som vi så i fjor vinter. I ytterste konsekvens kan den ha samme varighet. Det vil si at det er risiko for at denne kulden vil prege Norden gjennom hele februar, og kanskje et stykke inn i mars. Det kan da ha betydning for ressurssituasjonen her utover vinteren og våren.