I uke 3 og 4 gjennomfører Sira-Kvina øvelse på håndtering av flom, blant andre i samarbeid med politi og Sirdal kommune. (Foto: Sira-Kvina)

I uke 3 og 4 skal Sira-Kvina gjennomføre vassdragsøvelse. Vi øver regelmessig på ulike hendelser, og denne gangen skal vi gjennomføre en øvelse i samarbeid med både politi og Sirdal kommune.

Kilde: Sira-Kvina

Øvelsen startet allerede forrige uke, ved at driftssentralen fikk daglige, fiktive meldinger om vannstander og vær.

Hovedformålet med øvelsen er å trene på håndtering av flom, og ikke minst kommunikasjon og samhandling med andre.

Tirsdag 22. januar vil vi ha en praktisk øvelsesdag på hovedkontor og driftssentralen. Det blir personell på driftssentralen, VTA og beredskapsstab som primært øves. I tillegg kjører kommune og politi sine egne «øvelser i øvelsen» og vil være stasjonert på et møterom ved vårt hovedkontor. Også representant fra Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) og Fylkesmannen vil være tilstede.
 
NVE og Fylkesmannen pålegger kraftselskap og kommuner å øve, og man skal også øve med eksterne aktører. Man skal i tillegg øve på hendelser med liten sannsynlighet og stor konsekvens, og målet er også å teste beredskapsplaner og rutiner. Imidlertid kan ikke beredskapsplaner gi svaret på alt, så det blir også en skikkelig gjennomgang for de involverte i å håndtere krevende situasjoner og samarbeide med andre aktører.