Eidsiva Bioenergi setter pristak på fjernvarme. Årsak: Strømprisutviklingen.

Eidsiva Bioenergi vil i vinter sikre at alle deres fjernvarmekunder får øvre grense på energiprisen.

Kilde: Eidsiva Energi

Pristaket innføres på grunn av rekordhøye strømpriser ved utgangen av 2018, og utsikter til fortsatt høye priser i første kvartal 2019.

– Regelverk gitt av myndighetene krever at prisen på fjernvarme skal være relatert til pris på strøm. Eidsiva Bioenergi ønsker at fjernvarme alltid skal ha et konkurransefortrinn i forhold til alternative oppvarmingskilder, og vil derfor innføre en øvre grense for spotpris-elementet på fjernvarme i januar, februar og mars, sier direktør Ola Børke i Eidsiva Bioenergi.

Mandag kveld 23. januar 2019 var spot-prisen på strøm 86 øre per kWh., med en snittpris for døgnet på 67 øre. I tillegg kommer effektledd, forbruksavgift, energiledd, elsertifikat og avgift til energifondet. Nå ønsker Eidsiva Bioenergi å sikre sine kunder mot høye energipriser. 

– Vi mener strømprisen vil holde seg stabilt høy fremover. Råvareprisen for elproduksjon er høy i Europa, samtidig som høyt forbruk grunnet kulde svekker den hydrologiske balansen i norske vannmagasiner. Sammen med økte priser for utslippskvoter på CO2 er dette med på drive prisen opp på strøm i Norge, sier Børke.

Snittprisen for strøm i januar i år er fortsatt ikke kjent, men uavhengig av dette så vil øvre pris på spot-elementet være 55 øre per kWh.

– Dette gir våre kunder en forutsigbarhet i tillegg til en besparelse i energikostnadene dersom spot-pris blir høyere enn det vi ser i dag, sier Børke.