Vi inviterer unge talenter innen elektroteknikk til å søke på å delta i workshop i Shanghai, sier Eirik Sollie, prosjektleder i NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) og ansvarlig for IEC Young Professionals. (Foto: NEK)

NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.

Kilde: NEK

International Electrotechnical Commission (IEC) er verdens ledende organisasjon for utarbeidelse og utgivelse av internasjonale elektrotekniske standarder. Alle produkter med elektrotekniske funksjoner er basert på standarder. Dette gir effektiv produksjon, åpen konkurranse og trygghet for sluttbruker, enten det er i hjemmet eller store kraftverk.

IEC ønsker unge mennesker som har vist et stort talent innenfor elektroteknisk arbeid velkommen til arbeidet med standarder. De har derfor utarbeidet programmet IEC Young Professionals. IEC Young Professionals samler noen av verdens største talenter innenfor elektroteknikk til faglig utveksling og et stort internasjonalt nettverk. Under IECs årsmøte i Shanghai i oktober 2019 vil man arrangere en workshop som markerer oppstart av et nytt program. Norge vil ha muligheten til å sende to kandidater til denne workshopen.

-Dette er inngangen til mange spennende muligheter både nasjonalt og internasjonalt. Man blir introdusert for noen av fagfeltets fremste eksperter og kan få et unikt nettverk. Kostandene til reise og opphold blir selvfølgelig dekket av NEK og IEC. De eneste kravene for å søke er at du er 35 år og har bakgrunn fra elektroteknikk, forteller Eirik Sollie, prosjektleder i NEK og ansvarlig for IEC Young Professionals.

Interesserte kandidater vil finne mer informasjon på NEKs nettsider.