2018 tyder på å bli et økonomisk kronår for landets energiselskaper. Spørsmålet er hvordan tungt belastede strømkunder vil reagerer på det. (illustrasjonsfoto: Norges Bank)
Fredagskommentar:

Må regne med bråk

De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24

Det er spesielt eiere av vannkraftproduksjon som kan gni seg i hendene. Høye kraftpriser i Norden har bidratt til økonomiske resultater som nesten er til å rødme av. Foreløpig er det for tidlig å slå fast at 2018 går over i historien med gevinster som det knapt er sett maken til. Men med to av landets største kraftprodusenter i front er det vanskelig å tenke seg at det står dårligere til andre steder.

Å tjene godt er i seg selv ingen skam, selv ikke for offentlig eide energiselskaper. Men det vi har sett så langt etterlater seg grunnlag for noen vel begrunnede refleksjoner. Hårene vil helt sikkert reise seg i nakken på mange av landets strømkunder, som i løpet av de siste par årene har opplevet en strømprisutvikling som gjør stadig større innhogg i husholdningsbudsjettene. Det er ikke utenkelig at det vil komme mange og høylytte reaksjoner på energiselskapenes inntjening - med øynene stivt festet på strømregningen.

Det vil helt sikkert komme påstander om at vi er utsatt for skjult skattlegging, at kraftprodusentene tjener grovt på å sende norskprodusert kraft til utlandet og at det er vi som strømkunder må betale for tunge investeringer i den elektriske infrastrukturen. Energibransjen, og spesielt de offentlige eierne, står med begge bena i en forklaringsutfordring som det skal lassevis med pedagogisk kompetanse å forholde seg til.

Det er ventet at fornuftige forklaringer vil stå i kø, blant annet henvisninger til at kraft produsert i Norge omsettes i et internasjonalt markedsbasert system der prisen styres av tilbud og etterspørsel. Vi vil helt sikkert bli påminnet om vår solidariske klimaforpliktelse og at kraften i kabelforbindelsene med utlandet også er tørrårssikring for forsyningssituasjonen her hjemme. Spørsmålet er om strømkundene slår seg til ro med det.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58