Ingenting å si på resultatutviklingen i BKK, som nådde nye høyder med pluss 826 MNOK i 2018. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Nær doblet resultatet

BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13

Kilde: BKK

 – En gledelig resultatutvikling som kommer våre offentlige eiere og hele befolkningen i regionen vår til gode, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

God kostnadsutvikling i underliggende drift, samt gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft er i tillegg til høyere energipriser og kraftproduksjon hovedgrunnen til den positive resultatutviklingen.

Også for fjerde kvartal øker resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. BKKs konsernresultat for fjerde kvartal 2018 er 406 millioner kroner, som er 187 millioner kroner høyere enn resultatet for fjerde kvartal 2017.  

- Arbeidet med lønnsomhet gir resultater og handlingsrom til å utvikle BKK videre i omstillingen fra fossil til fornybar og et mer bærekraftig energisystem. At BKK Nett er blant nettselskapene i Norge med lavest nettleie til privatkunder viser at arbeidet som gjøres kommer kundene til gode, sier Hilland.

I fornyet konsernstrategi har BKK tatt en tydelig posisjon for å bli størst i Norge på elektrifisering. BKK ønsker å kombinere klimaansvar og lønnsom forretning. Gjennom et felles selskap med Bergen Havn planlegges det å sette i drift Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Enova har bevilget 50 millioner kroner til prosjektet som skal ferdigstilles i 2020. Sammen med Hordaland Fylkeskommune bygger BKK ladestasjoner for drosjenæringen Bergen, og ladeinfrastrukturen for personbiler vokser. I tillegg samarbeides det med oppdrettsnæringen for å finne gode løsninger for å kunne erstatte diesel med fornybar energi.

– De gode løsningene finner vi gjerne i samarbeid med andre. Vår næring kan spille på lag med næringer som trenger hjelp til å gå over til en mer bærekraftig energiforsyning, sier Hilland.

Som første nettselskap i verden har BKK Nett inngått en avtale med Siemens om å bygge en transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. Transformatorstasjonen vil få et gassisolert koblingsanlegg med industriell luft som alternativ til SF6-gass. SF6-gass er en av de mest potente klimagassene og det er viktig å finne gode alternativer. – Vi skal ikke bare hjelpe andre til å bli mer bærekraftig. Det å finne gode og klimavennlige løsninger for driften av BKK har også et stort fokus, understreker Hilland. 

Vannkraftproduksjonen i 2018 økte med 9 prosent i forhold til 2017, og i tillegg har strømprisene vært høye. Året hadde både historisk tørre og historisk våte perioder. Store nedbørsmengder kan gi utfordringer i form av oversvømmelse og flom.  BKK iverksatte flomforebyggende tiltak i de største regulerte vassdragene i forkant av de store nedbørsmengdene i fjor høst.

Ny teknologi og digitale løsninger tas i bruk når kraftverk rehabiliteres og nye nett bygges ut. Dette sikrer en framtidsrettet kraftproduksjon og et konkurransedyktig nett.

- Effektiv drift og utvikling av vannkraft og nett er fortsatt vår kjernevirksomhet, og den økende elektrifiseringen av samfunnet innebærer at kraftsystemet blir en enda mer kritisk infrastruktur fremover. God innsats fra våre ansatte medvirker i høy grad til å sikre effektiv drift og bedret lønnsomhet. Slik styrkes også BKKs posisjon til å gripe de mulighetene som vil komme fremover, sier Hilland.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58