Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å oppgradere to av turbinene i Sima kraftverk, her illustrert med et inntrykk av anlegget dimensjoner. (Foto: Statkraft)

Statkraft har valgt Rainpower som leverandør av oppgradering av to av turbinene i Sima kraftverk. Leveransen består av modelltest, tre nye Pelton løpehjul, 10 nye injektorer, og rehabilitering av turbindeler til Lang Sima.

Kilde: Rainpower

Arbeidet med modelltesten starter i Rainpowers laboratorium i Trondheim umiddelbart, og leveransen er planlagt avsluttet tidlig i 2022. Store deler av leveransen vil bli utført ved Rainpowers eget verksted på Sørumsand. De siste års videreutvikling av hydraulisk turbindesign, kombinert med moderne produksjonsteknologi i verkstedet på Sørumsand, har gjort Rainpower i stand til å tilby konkurransedyktige løsninger for dette prosjektet.

Sima kraftverk ligger i Eidfjord kommune i Hordaland, og er Norges nest største kraftverk målt i effekt. Kraftverket har 4 Peltonturbiner, og startet produksjonen i 1980. De to turbinene som kalles Lang Sima har hver en effekt på ca. 250MW, og har høyeste fallhøyde på 1152m.