Etter noe krevende gjennomføring er alle de fem småkraftverkene til Helgeland Kraft i Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland satt i drift. (Foto: Tore Halvorsen)

Åpningen av nye vannkraftverk i Tosbotn, økte kraftpriser, et betydelig positivt bidrag knyttet til pensjonsoppgjør og stabil basisdrift gjennom hele 2018, bidrar til et foreløpig resultat etter skatt for 2018 på 258 MNOK mot 119 MNOK i 2017, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

Kilde: Helgeland Kraft

Strømsalgvirksomheten opplever press på marginer som følge av økt konkurranse og leverer et noe svakere resultat enn året før. Samtidig bidrar økt produksjonskapasitet og høye kraftpriser til et svært godt resultat fra vannkraftvirksomheten. Nettvirksomheten leverer også et godt resultat som følge av høyere inntektsramme, svært lave avbruddskostnader ved strømbrudd, reduserte pensjonskostnader og generelt god drift. Konsernets driftsresultat i 2. halvår ble 311 (133) millioner kroner, og for året samlet 485 (251) millioner kroner.   

Det har vært svært høy aktivitet gjennom hele 2018, der gjennomføring av konsernetablering har hatt stor oppmerksomhet. Utbyggingsprosjektet i Tosbotn er i ferd med å avsluttes og alle de 5 nye kraftverkene var i drift ved årsskiftet.  For Nett har det vært lagt ned et stort arbeid med utrulling av automatiske strømmålere i henhold til krav fra offentlige myndigheter, i tillegg til arbeid med tilpasning til endringer i øvrige rammebetingelser. Parallelt med dette satses det sterkt på sikkerhetsarbeidet fremover og vi har fastsatt en nullvisjon for skader. Gledelig er det at sykefraværet etter å ha økt i starten på året endte på et stabilt lavt nivå rundt 3 %.

Kraftbransjen er inne i en betydelig omstillingsfase, og det stiller økte krav til Helgeland Kraft. Tilbake i 2014 ble det blant annet startet et nedbemanningsprogram for å imøtekomme disse endringene og vi ser nå tydelige resultater i form av en merkbar reduksjon av årsverk og et godt driv på arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Konsernet har et godt utgangspunkt for videre positiv utvikling fremover. Vi forventer gode effekter av arbeidet med kontinuerlig forbedring, samtidig som vi ikke forventer tilsvarende positive effekter av pensjonsoppgjør i 2019. Forutsatt noenlunde samme kraftpriser som i 2018, normal vannkraftproduksjon og fortsatt god basisdrift for nett- og strømselskapet, ventes et konsernresultat for 2019 noe under nivået for 2018, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.