Pengene fosser inn i Statkraft, hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.

Kilde: Statkraft

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 47,7 EUR/MWh, en økning på 56 % sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 16,1 TWh, en nedgang på 1,2 TWh.

Statkrafts kraftproduksjon i 2018 var 61,7 TWh, ned 1 % fra 2017. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 44,0 EUR/MWh, en økning på 49 % fra året før. For 2018 var det underliggende driftsresultat (EBIT) på solide 15 milliarder kroner, sammenlignet med 10,8 milliarder kroner i 2017. Resultatet ble 20,6 milliarder kroner før skatt og 13,4 milliarder kroner etter skatt. Resultatet for 2018 ble påvirket positivt av betydelige gevinster fra salg av eiendeler.

Kontantstrøm fra driften var 3 680 millioner kroner i kvartalet og 15,3 milliarder kroner for året.

– Høye nordiske kraftpriser, effektiv drift og store gevinster fra salg av eiendeler var hovedårsakene til  det sterke årsresultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.  
                                                                                                  
Statkrafts forbedringsprogram vil bidra med årlige kostnadsreduksjoner på 800 millioner kroner. Det er i 2018 oppnådd kostnadsreduksjoner på ca. 625 millioner kroner og de resterende besparelsene vil oppnås i løpet av 2019.

Statkraft har inngått flere avtaler med industrielle aktører samt investert ytterligere i fornybar energi i løpet av fjerde kvartal. To åtte års kraftsalgsavtaler er inngått med Norske Skog med et samlet volum på 14 TWh. Statkraft har også signert en avtale om kraftsalg fra seks tyske vindparker til Mercedes-Benz Cars fra 2021. Avtalen viser at industrielle kunder i økende grad er opptatt av å bruke grønn energi for å oppnå sine bærekraftsmål.

Byggingen av Roan vindpark på 256 MW er ferdigstilt og er Norges hittil største vindpark. Roan og de fem gjenværende vindparkene i Fosenporteføljen vil gi en installert effekt på 1057 MW. Statkraft har kjøpt den irske og britiske vindprosjektvirksomheten til Element Power Group med en prosjektportefølje på 1550 MW. Investeringene vil bidra til å styrke Statkrafts posisjon som Europas ledende selskap innen fornybar energi.

Statkraft har også kjøpt åtte vannkraftverk i Brasil med installert effekt på totalt 132 MW. Oppkjøpet øker installert effekt i Brasil til ca. 450 MW og posisjonerer Statkraft for videre vekst i dette markedet.

– Statkraft skaper store verdier som bidrar til velferd i Norge og en grønn omstilling i verden. Vår ambisjon er å opprettholde posisjonen som Europas største fornybarselskap og vokse betydelig i Sør-Amerika og India, sier Rynning-Tønnesen.  

Statkrafts strategi innebærer å kombinere regulerbar vannkraft med vind- og solkraft for å levere pålitelig og fornybar kraft til kundene.