Raskt skiftende værprognoser gir uforutsigbare fluktasjoner i strømprisen. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.

Kilde: Entelios

Det beste vi kan håpe på er prognoser med større eller mindre treffsikkerhet. I januar tydet prognosen på at vi sto ovenfor en kald og tørr februar-måned, noe som ville kunne påvirket strømprisene oppover. Nå ser vi at høytrykket som skulle plassert seg over Norden, istedenfor velger å plassere seg over Nord-Tyskland. Dette endrer prognosene drastisk, og nyere prognoser tilsier nå høyere temperaturer og mer nedbør enn normalt – kort sagt en bedre ressursbalanse og mindre press på strømprisene.

Skal strømprisen regne bort?

Prisen i spotmarkedet og de nærmeste terminkontraktene har fått de største bevegelsene i forbindelse med den ekstreme værendringen vi har sett den siste tiden. De nordiske prisene faller både mer enn prisene i Europa, og mer enn kostprisen for kullkraft. Ser vi på terminprisen for 2020, så ser været ut til å ha en litt mindre betydning. Allikevel er fallet større i Norden enn i Tyskland for 2020 kontrakten. For neste års kontrakt så faller prisen helt i tråd med den forventede kostprisen for kullkraftverk.