Arbeidet med elsikkerhet må løftes opp og frem på den samfunnsmessige dagsorden, mener Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. (Foto: Tore Halvorsen)

Vil ha tydeligere markering

EL og IT Forbundet mener at elsikkerhet ikke er tydelig nok markert på den samfunnsmessige dagorden. De ønsker all innsats på dette området samlet i et eget direktorat.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 10:04

Det er forbundsleder Jan Olav Andersen som sier dette, og legger til: - Elsikkerhet er alt for viktig til å bli usynliggjort i en sekkepost-enhet for Forebygging og sikkerhet i DSB. Elektrisitet er den viktigste innsatsfaktoren i utviklingen av samfunnet, og som et av verdens mest elektrifiserte samfunn finnes det ingen gode grunner til fire på kravet til elsikkerhet.

Jan Olav Andersen snakker på vegne av flere tusen medlemmer, og uttrykker bekymring for de arbeidsmessige forholdene til disse. -Selv om det opp gjennom årene er gjort mye for å bedre elsikkerheten, er det ingen grunn til å slå på bremsene, legger han til. – Fortsatt brenner det mye med elektrisk årsak her i landet og det er viktig å holde fanen høyt til beste for liv, helse og materielle verdier.

EL og IT Forbundet er ikke alene om å mene dette. Også NELFO, Norsk Industri og Energi Norge er blant de som har uttrykt tilsvarende bekymring. Det er dessuten registrert uro blant ansatte i DSB-organisasjonen, som karakteriserer den nylig gjennomførte organisasjonsendringen som et tilbakeslag for elsikkerheten.

Konsulentselskapet PWC har fått i oppdrag å utarbeide en rapport om status i elsikkerhetsarbeidet. Den skal være rett rundt hjørnet. Vi vil sette oss nøye inn i innholdet og fra vårt ståsted komme til forslag om relevant oppfølging. Inntil så skjer står vi fast på vurderingen av at det opprettes et eget direktorat for elsikkerhet som tar opp i seg det som har med dette å gjøre i DSB og NVE. Vi ser også for at NKOM kan inngå i dette direktoratet, avslutter Andersen.

Det er mer å lese om dette i fagbladet Energiteknikk (nr.1-19), som i disse dager er under distribusjon til sine abonnenter.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.