Vi er tilfreds med at oppgjøret etter Flatanger-brannen nå er avklart gjennom forlik, sier Trygve Kvernland, direktør i NTE Nett. (Foto: NTE)

Namdal tingrett frikjente Gjensidige Forsikring og NTE Nett i rettsaken etter storbrannen i Flatanger. Saken ble anket videre til lagmannsretten, men partene er nå enige om et forlik. Dermed avsluttes saken.

Kilde: NTE

Etter frifinnelsen i mars 2018 anket motparten, som er en gruppe forsikringsselskaper, saken videre til lagmansretten. Saken skulle etter planen har startet i Frostating lagmannsrett 18. mars.

– Etter først å ha fått medhold i Tingretten, er vi nå tilfreds med at saken er avklart gjennom forlik. Slike prosesser er både tidkrevende og dyre. Nå kan vi ha fullt fokus på drift og videreutvikling av nettvirksomheten, og det kjennes godt, sier adm.dir. i NTE Nett AS, Trygve Kvernland.

Partene er enige om at innholdet i forliket holdes konfidensielt.