Sammen med et utvalg av sine leverandører gjør Statnett felles front mot arbeidslivskriminalitet. (Illustrasjon: EL og IT Forbundet)

Etter flere tilfeller av alvorlig arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden, samler Statnett nå et utvalg av sine største leverandører i en felles innsats for å bekjempe ulovlig og uetisk praksis i arbeidslivet.

Kilde: Statnett

Statnett har avdekket flere tilfeller av grov arbeidslivskriminalitet i sine prosjekter, og stadig avdekkes det mindre alvorlige avvik rundt lønn, feriepenger, arbeidstid og lignende.

-Dette er selvsagt en fullstendig uakseptabel situasjon for oss. Å behandle alle som jobber i våre prosjekter anstendig, handler for oss om verdier. Derfor har vi samlet våre største leverandører rundt ti klare og ufravikelige forventninger som de skal følge opp for å bekjempe ulovlig og uetisk behandling av arbeidere i alle ledd av leverandørkjeden. Vi er glade for at leverandørene stiller seg bak disse forventningene, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Statnett inviterte toppsjefer fra 16 utvalgte av sine største leverandører til et arbeidsmøte for å samles rundt forventningene. På møtet var det også presentasjoner fra Byggenæringens landsforening, El- og IT-forbundet og fra politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet. Budskapet fra samtlige var tydelig – et ryddig arbeidsliv er viktig og noe som krever en innsats fra samtlige.

I de ti forventningene er Statnett tydelig på hvilke grep leverandørene må ta for å tilfredsstille Statnetts forventninger. De må sørge for en grundig vurdering av underleverandører, følge nøye opp og sørge for gode varslingskanaler. De forventes også å skape en god dialog med arbeidere i eget selskap og hos underleverandører. Leverandørene må sørge for at alle som arbeider på Statnetts prosjekter er kjent med sine rettigheter, og sørge for at de har tillit til leverandørene, slik at de kan fortelle om utfordringene de møter.

-Tillit er en grunnleggende forutsetning for å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er viktig å huske at det er folks liv og levebrød som står på spill her. Det krever at vi tar problemene på alvor og sørger for resolutt handling nå vi avdekker ulovligheter. På samme måte som vi skal sørge for at alle kommer trygt hjem fra arbeid, skal vi sørge for at de vet at hos oss setter vi et anstendig arbeidsliv høyt, understreker Auke Lont.

På møtet var det full tilslutning til Statnetts forventninger fra leverandørene. Forventningene vil bli formidlet til samtlige av Statnetts leverandører. Samtidig vil Statnett gjennomgå sine kontrakter for å se om kravene skal skjerpes også der. Kontrollen vil fortsette med samme intensitet.

-Vi er glade for at vi har leverandørene med på dette. Så langt er det vi som har avdekket de grove tilfellene. Nå forventer vi at leverandørene selv skal være i stand til både å forhindre og avdekke ulovligheter og uetisk praksis. Skulle det dukke opp nye tilfeller, forventer vi at det ryddes opp raskt og uten forbehold, sier konsernsjefen i Statnett.

På møtet deltok toppledere fra ABB, Siemens, Nexans, GE, Prysmian, Peab, Veidekke, Jacobsen Elektro, Rebaioli, Dalekovod, H&MV Engineering, Valard, Elecnor og Implenia.