Fornøyde kontraktspartnere: F.v. everksjef Birger Høyland, Jæren Everk, driftsleder Leif Jarle Vigre, Jærentreprenør og Håvard Tamburstuen, adm.direktør i Lyse Elnett. (Foto: Lyse)

Første i storstilt utbygging

Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07

Kilde: Lyse

Lyse Elnett har startet flere prosjekter for å oppgradere overordnet strømnett i Sør-Rogaland. Totalt er oppgraderingen estimert til 7-10 milliarder kroner. Eksisterende overordnet strømnett ble bygget på 50-, 60- og 70-tallet og både alder og tilstand tilsier behov for oppgradering. I tillegg har forbruket av strøm økt kraftig de siste tiårene noe som gir behov for økt kapasitet.

Byggestart i april
Arbeidet med å bygge den første nye transformatorstasjonen starter opp i april.
- Vi er godt fornøyde med å ha tildelt den første av mange kommende kontrakter. Dette er viktig for å sikre strømforsyningen i regionen og god kapasitet til framtidig boligbygging og næringsutvikling samt det grønne skiftet. Det er ekstra kjekt at en lokal entreprenør bemerket seg og leverte det beste tilbudet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Den nye transformatorstasjonen Opstad ligger like ved Åna fengsel i Opstadvegen, og blir en stasjon som Lyse Elnett og Jæren Everk skal ha sammen. Den nye transformatorstasjonen blir på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller. Bygget skal være i betong, og blir delvis grå og delvis i en jordrød farge. Den nye transformatorstasjonen vil få strøm fra tre retninger, som bidrar til økt forsyningssikkerhet på Jæren.

Kontrakten er verdt rundt 60 millioner. I tillegg til selve grunnarbeidet og bygget, så inneholder leveransen også VVS-installasjoner, elektrisk anlegg, tele- og automatiseringsinstallasjoner samt riving av den gamle stasjonen.
 

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.