Fra signeringen av kontrakten om Djupdal kraftverk: T.v. Viktor Forss, adm.direktør i VEO og Erik Andersen, konserndirektør for kraftproduksjon i Glitre Energi. (Foto: VEO)

VEO har underskrevet kontrakter på å oppgradere to norske vannkraftverk, et for Helgeland Kraft og et for Glitre Energi, med opsjon på ytterligere et prosjekt for sistnevnte.

Kilde: VEO

Til Helgeland Kraft skal VEO levere komplett elektrisk modernisering av Fagervollan vannkraftverk, i nærheten av Mo i Rana. Fagervollan kraftverk ble satt i drift i 1990 og har en installert kapasitet på 23 MVA og en årlig produksjon på 65 GWh.

Som totalleverandør vil VEO levere nytt kontrollanlegg for generatoren og stasjonsfunksjonene. Hovedtavler for distribusjon, 24 kV Vector-apparatanlegget og kontrolltavler som er inkludert i leveransen er fra VEOs egen produksjonsserie, designet og bygget ved fabrikken i Vaasa. Prosjektet inkluderer modernisering av 12 kV- og 132 kV-anleggene samt likestrømsanlegget. Nødstrømgeneratoren skal også fornyes, og høyspent, lavspent og signalkabler vil bli modernisert for å forbedre personsikkerheten og oppfylle dagens standarder. 

Glitre Energi

Etter å ha modernisert to vannkraftverk, Hellefoss eid av Hellefoss Kraft AS hvor EB Kraftproduksjon, (nå Glitre Energi Produksjon), er medeier og Døvikfoss (eid av EB Kraftproduksjon, nå Glitre Energi Produksjon), har VEO skrevet under en kontrakt for å gjennomføre den elektriske moderniseringen av kraftverket Djupdal (eid av Glitre Energi Produksjon) med opsjon på modernisering av Skollenborg (eid av Skollenborg Kraftverk DA hvor Glitre Energi Produksjon er majoritetseier)

Djupdal kraftverk er et typisk elvekraftverk med en installert kapasitet på 15 MW og en årlig produksjon på 84 GWh. Kraftverket har vært i drift siden 1976 og har ikke gjennomgått noen større moderniseringer siden da.

VEO leverer nytt kontrollanlegg som en totalleveranse, inkludert magnetisering, i tillegg til modernisering og fornyelse av alle spenningsnivåer i kraftverket. Vekselstrøms- og likestrømsystemene skal fornyes, og 8 kV-, 24 kV- og 132 kV-anleggene skal moderniseres. I elvekraftverk er vannstandsregulering svært viktig på grunn av miljøhensyn. Kraftverket skal derfor moderniseres med VEOs egen regulator.

Moderniseringen av Skollenborg kraftverk, nedstrøms i samme elv som Djupdal, er inkludert som en opsjon i kontrakten. Skollenborg er et større kraftverk med to Kaplanturbiner hver på 48,5 MW , og en årlig produksjon på 414  GWh. Omfanget for VEO er sammenlignbart med Djupdal, med fornyelse av kontrollanlegget, magnetisering, vekselstrøm/likestrøm, kabelsystemer og andre nødvendige endringer.

VEO er en internasjonal energiekspert som leverer elektrifiserings- og automatiseringsløsninger for produksjon, overføring, distribusjon og utnyttelse av energi. VEOs hovedkontor og fabrikk ligger i Vaasa i Finland, og selskapet har med sine datterselskaper 450 ansatte i Finland, Sverige, Norge og Storbritannia. VEO Groups omsetning i 2017 utgjorde 88 millioner euro, hvorav eksportandelen er 70 prosent.