Ifølge NVE er Nord-Norge mest utsatt for vårflom i år sammen med elver i indre strøk i Sør-Norge.

Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom.

Kilde: NVE

I store deler av Sør-Norge, i Trøndelag og sør i Nordland er det liten sannsynlighet for stor vårflom.

– Basert på informasjon om årets snømengder kan vi si at det er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i deler av Nord-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Dette gjelder spesielt i Troms og nord i Nordland. Også i elver som drenerer nordlige deler av Østlandet og indre strøk på Nord-Vestlandet er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i år.

I enkelte lavereliggende områder på Sør-Østlandet er det mer snø enn normalt. Det er riktignok en god del mindre enn i 2018, men likevel mer enn det har vært på samme tid i de samme områdene de fleste av de siste 8-10 år.

Følger nøye med på Målselvvassdraget

– I Troms, nord i Nordland og enkelte steder i Finnmark er det så mye snø at det i flere vassdrag er 20-80% sannsynlighet for stor vårflom. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, forklarer Engen. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, med unntak av Målselvvassdraget i Troms, som vi må følge ekstra nøye med på i år. I Sør-Norge er det 20-50 % sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, med unntak av Sør- og Vestlandet hvor sannsynligheten er svær liten.

Både på Sør- og Vestlandet er det noe mindre snø enn normalt. Uavhengig av snømengder er også vassdragene på Vestlandet og Sørlandet generelt mindre utsatt for stor vårflom. Der er det regnflommer på høsten som er mest problematiske og fører til de største skadene.

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum om å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje.

Alle kan bidra og gjøre forberedelser, se råd her

Hvor stor blir vårflommen?

Hydrolog Engen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover. – Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli endel nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø, sier hun.

Mye nedbør kombinert med moderat varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet juni 2011 og mai 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells.