-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Christian Stav (Foto: NTE)

165 millioner kroner i utbytte fra NTE

Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.
Mandag, 29 april, 2019 - 13:36

 – Vi presenterer et svært bra resultat, som gir grunnlag for et godt utbytte til våre nye eiere og kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier konsernsjef Christian Stav.

Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet i NTE 1. januar 2018 og får nå sitt første utbytte. Som en del av avtalen om overføring av eierskapet får tidligere eier, Trøndelag fylkeskommune, overført 58 millioner.

-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Stav.  -Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner, mens resultat før skatt ble 948 millioner kroner. Skattekostnaden var på hele 401 millioner kroner og konsernets resultat etter skatt ble 692 millioner kroner. Konsernet har i 2018 for øvrig gevinster fra salg av deler av vindkraftporteføljen.

Kraftprisen ble høyere i 2018 enn i 2017, mens produksjonen av fornybar energi ble betydelig lavere. Årsproduksjonen for 2018 ble 3 723 GWh, noe som tilsvarer det årlige elforbruket til om lag 500 000 mennesker.

I løpet av fjoråret åpnet NTE ytterligere to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer. Konsernet har i 2018 også tatt beslutning om å investere 1 mrd. kroner i en ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Sammen med satsingen på solenergi og smarthusløsninger bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn.

. – Jeg er fornøyd med at NTE, TrønderEnergi og KLP har blitt enige om å etablere et felles Midt-Norsk nettkonsern. Selskapet blir Norges nest største nettselskap. Samfunnsendringer og påfølgende krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer. Det er naturlig for det nye nettkonsernet er å søke samarbeid og partnerskap sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet, sier konsernsjef Stav.

Samfunnsregnskapet, utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, viser at konsernets virksomhet i fjor ga grunnlag for 1900 arbeidsplasser i Trøndelag. Totalt utgjorde inntektsvirkningene i Trøndelag 1 362 millioner kroner. Dette representerer lønn til ansatte, skatt og avgifter til kommuner og fylke, avkastning, rente og avdrag til eiere, omsetning hos underleverandør og bidrag til kultur og idrett. NTE hadde i 2018 744 ansatte bosatt i 35 trønderske kommuner.

NTE Pressemelding årsresultat 2018

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.