-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Christian Stav (Foto: NTE)

165 millioner kroner i utbytte fra NTE

Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.
Mandag, 29 april, 2019 - 13:36

 – Vi presenterer et svært bra resultat, som gir grunnlag for et godt utbytte til våre nye eiere og kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier konsernsjef Christian Stav.

Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet i NTE 1. januar 2018 og får nå sitt første utbytte. Som en del av avtalen om overføring av eierskapet får tidligere eier, Trøndelag fylkeskommune, overført 58 millioner.

-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Stav.  -Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner, mens resultat før skatt ble 948 millioner kroner. Skattekostnaden var på hele 401 millioner kroner og konsernets resultat etter skatt ble 692 millioner kroner. Konsernet har i 2018 for øvrig gevinster fra salg av deler av vindkraftporteføljen.

Kraftprisen ble høyere i 2018 enn i 2017, mens produksjonen av fornybar energi ble betydelig lavere. Årsproduksjonen for 2018 ble 3 723 GWh, noe som tilsvarer det årlige elforbruket til om lag 500 000 mennesker.

I løpet av fjoråret åpnet NTE ytterligere to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer. Konsernet har i 2018 også tatt beslutning om å investere 1 mrd. kroner i en ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Sammen med satsingen på solenergi og smarthusløsninger bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn.

. – Jeg er fornøyd med at NTE, TrønderEnergi og KLP har blitt enige om å etablere et felles Midt-Norsk nettkonsern. Selskapet blir Norges nest største nettselskap. Samfunnsendringer og påfølgende krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer. Det er naturlig for det nye nettkonsernet er å søke samarbeid og partnerskap sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet, sier konsernsjef Stav.

Samfunnsregnskapet, utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, viser at konsernets virksomhet i fjor ga grunnlag for 1900 arbeidsplasser i Trøndelag. Totalt utgjorde inntektsvirkningene i Trøndelag 1 362 millioner kroner. Dette representerer lønn til ansatte, skatt og avgifter til kommuner og fylke, avkastning, rente og avdrag til eiere, omsetning hos underleverandør og bidrag til kultur og idrett. NTE hadde i 2018 744 ansatte bosatt i 35 trønderske kommuner.

NTE Pressemelding årsresultat 2018

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.