-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Christian Stav (Foto: NTE)

Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.

 – Vi presenterer et svært bra resultat, som gir grunnlag for et godt utbytte til våre nye eiere og kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier konsernsjef Christian Stav.

Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet i NTE 1. januar 2018 og får nå sitt første utbytte. Som en del av avtalen om overføring av eierskapet får tidligere eier, Trøndelag fylkeskommune, overført 58 millioner.

-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Stav.  -Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner, mens resultat før skatt ble 948 millioner kroner. Skattekostnaden var på hele 401 millioner kroner og konsernets resultat etter skatt ble 692 millioner kroner. Konsernet har i 2018 for øvrig gevinster fra salg av deler av vindkraftporteføljen.

Kraftprisen ble høyere i 2018 enn i 2017, mens produksjonen av fornybar energi ble betydelig lavere. Årsproduksjonen for 2018 ble 3 723 GWh, noe som tilsvarer det årlige elforbruket til om lag 500 000 mennesker.

I løpet av fjoråret åpnet NTE ytterligere to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer. Konsernet har i 2018 også tatt beslutning om å investere 1 mrd. kroner i en ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Sammen med satsingen på solenergi og smarthusløsninger bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn.

. – Jeg er fornøyd med at NTE, TrønderEnergi og KLP har blitt enige om å etablere et felles Midt-Norsk nettkonsern. Selskapet blir Norges nest største nettselskap. Samfunnsendringer og påfølgende krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer. Det er naturlig for det nye nettkonsernet er å søke samarbeid og partnerskap sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet, sier konsernsjef Stav.

Samfunnsregnskapet, utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, viser at konsernets virksomhet i fjor ga grunnlag for 1900 arbeidsplasser i Trøndelag. Totalt utgjorde inntektsvirkningene i Trøndelag 1 362 millioner kroner. Dette representerer lønn til ansatte, skatt og avgifter til kommuner og fylke, avkastning, rente og avdrag til eiere, omsetning hos underleverandør og bidrag til kultur og idrett. NTE hadde i 2018 744 ansatte bosatt i 35 trønderske kommuner.

NTE Pressemelding årsresultat 2018