Positivt bidrag: Høsten 2018 ble Rosten kraftverk i Oppland satt i drift med en årlig fornybar kraftproduksjon på 192 GWh. (Foto: Eidsiva Energi)

26,8 TWh ny fornybar kraft siden 2012

I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54

Tre fjerdedeler av den nye kraftproduksjonen som ble satt i drift kommer fra vindkraft. Til sammen har 26,8 TWh ny fornybar kraftproduksjon blitt satt i drift siden 2012. Norge og Sverige har et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i 2020.

Godkjente anlegg og anlegg under bygging med planlagt idriftsettelse, Norge og Sverige.

NVE forventer en fortsatt høy utbygging i 2019, og ifølge NVE og Energimyndighetens fjerde kvartalsrapport for 2018 forventes det å bli satt i drift om lag 12 TWh fornybar kraft i år. Vindkraft vil stå for det meste av utbyggingen i elsertifikatordningen i 2019.

- Legger vi til de anleggene som har blitt godkjent hittil i år, ligger vi nå på over 28 TWh ny fornybar kraftproduksjon innenfor ordningen, påpeker Anne Vera Skrivarhaug, direktør i Energiavdelingen i NVE.

Om elsertifikatordningen

Norge ble fra 1.januar 2012 en del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Kraftprodusenter som deltar i elsertifikatmarkedet mottar ett elsertifikat per megawattime (MWh) de produserer i maksimalt 15 år.

Elsertifikatene selges i et marked der tilbud og etterspørsel setter prisen. Produsenter av ny fornybar kraft får dermed en ekstra inntekt i tillegg til prisen på kraft. Etterspørselen etter elsertifikater oppstår ved at kraftleverandører og enkelte strømkunder er pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss andel (elsertifikatkvote) av sitt strømforbruk. Hvert år må den elsertifikatpliktige annullere elsertifikater tilsvarende sin elsertifikatplikt, som er kvotens andel av strømforbruket.

Frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. Ut over dette har Sverige et mål på 18 TWh til 2030.

På forsiden nå

Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24