Nordmenn har et tvetydig forhold til fornybarutvikling. De fleste hilser mer utbygging velkommen, men setter bremsene på når prosjektene står på dørstokken lokalt. (Foto: Trønderenergi)
Fredagskommentar:

Det strammer seg til

Nordmenn flest har et tvetydig forhold til fornybar energi. Majoriteten blant oss vil ha mer av både vind- og vannkraft, men når relevante prosjekter skal realiseres er vi mer forbeholdene.
Fredag, 26 april, 2019 - 14:29

Vi ser det på Frøya i Trøndelag, der det har reist seg en folkeaksjon mot et vindkraftprosjekt som med kommunens velsignelse er gitt konsesjon. Historisk sett er dette langt fra et enkeltstående tilfelle. I mange vannkraftsaker, både store og små, har slike protester opp gjennom årene vært en gjenganger. Når fornybarutbyggingene plasserer seg på dørstokken til folk slår stemningen ofte motsatt vei. I stadig flere tilfeller settes foten ned for de kostnadene det innebærer for naturen, dyreliv og lokalmiljøet på andre måter.

Historisk sett har landets kraftutbygger mye å stå til ansvar for. Sporene etter de store vannkraftutbyggingene på 50 og 60-tallet er fortsatt flere steder synbare som åpne sår i landskapet. De kraftige reaksjonene mot Mardøla- og Alta-utbyggingene ble et vendepunkt. I dag er hensynet til natur og miljø høyt prioritert på dagsorden til kraftutbyggerne og, ikke minst, de som gir grønt lys for en stadig større variasjon av fornybare prosjekter.

Nåløyet for å komme gjennom med konsesjoner til småkraftverk er strammet til av NVE. Nå gjenstår å se hva som skjer med potensielle vindkraftprosjekter rundt om i landet. At NVE har pekt ut områder som egner seg for slike utbygginger er så sin sak. Det er god grunn til å tro at det vil komme rekyler fra mange berørte lokalsamfunn. Hvor mye dette vil bremse på veien mot fornybarsamfunnet gjenstår å se.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.