Nordmenn har et tvetydig forhold til fornybarutvikling. De fleste hilser mer utbygging velkommen, men setter bremsene på når prosjektene står på dørstokken lokalt. (Foto: Trønderenergi)
Fredagskommentar:

Det strammer seg til

Nordmenn flest har et tvetydig forhold til fornybar energi. Majoriteten blant oss vil ha mer av både vind- og vannkraft, men når relevante prosjekter skal realiseres er vi mer forbeholdene.
Fredag, 26 april, 2019 - 14:29

Vi ser det på Frøya i Trøndelag, der det har reist seg en folkeaksjon mot et vindkraftprosjekt som med kommunens velsignelse er gitt konsesjon. Historisk sett er dette langt fra et enkeltstående tilfelle. I mange vannkraftsaker, både store og små, har slike protester opp gjennom årene vært en gjenganger. Når fornybarutbyggingene plasserer seg på dørstokken til folk slår stemningen ofte motsatt vei. I stadig flere tilfeller settes foten ned for de kostnadene det innebærer for naturen, dyreliv og lokalmiljøet på andre måter.

Historisk sett har landets kraftutbygger mye å stå til ansvar for. Sporene etter de store vannkraftutbyggingene på 50 og 60-tallet er fortsatt flere steder synbare som åpne sår i landskapet. De kraftige reaksjonene mot Mardøla- og Alta-utbyggingene ble et vendepunkt. I dag er hensynet til natur og miljø høyt prioritert på dagsorden til kraftutbyggerne og, ikke minst, de som gir grønt lys for en stadig større variasjon av fornybare prosjekter.

Nåløyet for å komme gjennom med konsesjoner til småkraftverk er strammet til av NVE. Nå gjenstår å se hva som skjer med potensielle vindkraftprosjekter rundt om i landet. At NVE har pekt ut områder som egner seg for slike utbygginger er så sin sak. Det er god grunn til å tro at det vil komme rekyler fra mange berørte lokalsamfunn. Hvor mye dette vil bremse på veien mot fornybarsamfunnet gjenstår å se.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?