Blant 150 deltagere på gårsdagens IOT-seminar i regi av NEK var Statnett den eneste representanten fra landets energiselskaper. (Foto: Tore Halvorsen)

I går ble det gjennomført et IOT-seminar i Oslo med 150 deltagere. Fra landets energiselskaper var kun Statnett representert.

Digitalisering står øverst på dagsorden i landets energiselskaper. I så måte er IOT (Tingenes internett) et brennhett tema. Kompetanse om dette er en forutsetning for å få digitaliseringsprosessen til å skyte fart. Ikke minst derfor er det påtagelig å registrere at landets energiselskaper så til de grader glimret med sitt fravær.

Det var NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) som arrangerte seminaret. Interessen var generelt sett så stor at arrangementet måtte flyttes fra egne lokaler til et større eksternt alternativ. At bransjeorganisasjonen Energi Norge var til stede med en representant dempet ikke inntrykket av fraværet av energiselskapene.

Det er mange ulike aktører som søker energiselskapenes gunst i forbindelse med den pågående digitaliseringen. Ikke alle er like relevante. Når NEK, som landets fremste miljø innen elektroteknisk standardisering, inviterer til faglig oppdatering er det med tyngde og berettiget krav på oppmerksomhet.

Innen 2021 vil 25 milliarder enheter globalt være koblet til internettet. Selv om innslaget fra norske energiselskaper i den store sammenhengen vil være marginalt kan mye gå galt. Det viktigste er å være best mulig robust beskyttet mot stadig mer kreative forsøk på å stikke kjepper i hjulene for sikkerheten.

I denne innsatsen har NEK, både på selvstendig grunnlag og med sine internasjonale tilknytningspunkter, utvilsomt mye å stille opp med. Det gjør landets energiselskaper lurt i å dra nytte av på veien mot en stadig mer digital og sårbar fremtid.