Fjordkraft vil gjøre det enklere for privatkunder å starte med solproduksjon på taket. (Foto: Solcellespesialisten)

Fjordkraft starter salg av solcellepaneler til privatkunder i samarbeid med Solcellespesialisten.

Kilde: Fjordkraft

Etter en vinter med høye strømpriser oppgir 13,6 prosent av de spurte i en InFact-undersøkelse at de vurderer å investere i solcellepanel, ifølge Fjordkraft. Fjordkraft svarer på interessen ved å inngå et samarbeid med Solcellespesialisten. Målet er å gjøre det enklere for kundene å produsere egen strøm.

Fjordkraft starter salget av solceller til privatkunder i april. I mars har over 4000 kunder vist interesse for solsatsingen.

– Etter en vinter preget av høye strømpriser ønsker vi å legge til rette for dem som ønsker å produsere egen strøm. Vi har gjort en grundig analyse av markedet for å tilby kunden enkle, trygge og effektive løsninger, og ønsker å senke terskelen for å investere i solceller, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

– Solcellespesialisten er en nasjonal aktør som har installatører lokalisert i blant annet Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, Drammen, Hamar og Fredrikstad. Det passer oss godt som en strømleverandør med kunder over hele Norge, sier Tjomsland.

Fjordkraft betaler solstrømskundene 1 kroner per kWh overskuddsstrøm de produserer.

Faktaboks

  • Enova gir inntil kr 28.750 i støtte til solcelleanlegg på privatboliger.
  • Plusskunder: Kunder som videreselger strømmen de ikke utnytter selv får for tiden 1 krone per kilowattime de selger tilbake til Fjordkraft.
  • Solceller er unntatt krav om søknadsplikt, så du trenger ikke søke noe sted for å legge dem.
  • Noen banker gir miljølån eller «sollån» på gunstige vilkår.