I Afrika vokste den fornybare produksjonsandelen med 8,7 prosent i 2018, blant annet med et betydelig innslag av solenergi. (Illustrasjonsfoto: Nordfund)

En tredel av elektrisiteten i verden blir produsert fra fornybare kilder, ifølge fersk statistikk fra analyseselskapet IRENA.

Den ti år lange trenden med sterk vekst fra fornybare energikilder holder fortsatt et høyt nivå i de fleste av verdens regioner, men tempoet varierer. I 2018 var den samlede tilgangen av fornybar energi 171 GW. 61 prosent av anleggene for fornybar energi befinner seg i Asia, og vokste i fjor med 11,4 prosent. Sterkest var veksten i Oceania med 17,7 prosent, og på 3.plass kom Afrika med en vekst på 8,7 prosent, går det fram i en pressemelding fra IRENA.

I Europa, Nord-Amerika og Oceania er 85 GW Ikke-fornybar energiproduksjon faset ut siden 2010, mens det har vært en vekst i Asia og Midt-Østen i den samme perioden. Ved slutten av fjoråret nådde den globale produksjonen av fornybar energi 2 351 GW. Dette tilsvarer omtrent en tredel av den totale produksjonen av elektrisitet.

I fornybarmiksen står vannkraft for 1 172 GW, vindkraft for 564 GW, sol for 480 GW, bioenergi for 121 GW, 13 GW fra jordvarme og 500 GW fra en kombinasjon av fornybar elektrisitetsproduksjon fra tidevann, bølger og andre typer marine kilder.