Virksomheten til Statnett nådde en investeringstopp i 2018. Blant annet ble det bygget 225 kilometer med nye ledninger. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

I 2018 bygde Statnett 225 kilometer ny ledning, oppgraderte 119 kilometer ledning og satte i drift 67 nye bryterfelt i stasjoner.

Kilde: Statnett

Konsernet investerte for 12 377 millioner kroner (9 235 millioner kroner). Dette er det høyeste årlige investeringsnivået for Statnett historisk sett. Statnett forventer et gradvis redusert investeringsnivå i årene fremover.

Konsernet oppnådde et underliggende resultat etter skatt for 2018 på 1 934 millioner kroner (1 304 millioner kroner i 2017). Regnskapsmessig årsresultat etter skatt var 2 213 millioner kroner (813 millioner kroner).

Blant de største utbyggingsprosjekter er tre stasjoner knyttet til prosjektet Ofoten – Balsfjord, ny ledning Namsos – Hofstad, og ferdigstilt kabelforbindelse i Indre Oslofjord. I Vestre korridor er spenningen hevet fra 300 til 420 kV på flere forbindelser. Fremdriften er viktig for å legge til rette for de kommende mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia som skal være ferdigstilt innen 2021.

I 2018 ble første del av kabelen til Storbritannia lagt, og legging av kabel til Tyskland er ferdigstilt i norsk sektor. I tillegg er det en rekke større og mindre lednings- og stasjonsprosjekter som er blitt ferdigstilt eller har vært under bygging i 2018. Innenfor digitalisering er blant annet nytt driftssentralsystem og Elhub (februar 2019) vellykket idriftsatt.

Gjennom 2018 har det vært stor pågang fra aktører som ønsker tilknytning, spesielt innen småkraft, vindkraft og datasentre. Statnett har i siste halvdel av året gjennomført tiltak som har redusert køen av saker fra aktører som venter på svar om tilknytning.

Statnetts rapport «Langsiktig markedsanalyse 2018-40» viser at utviklingen mot et mer fornybart kraftsystem og økt elektrifisering vil gå vesentlig raskere enn tidligere antatt. De tiltakene i transmisjonsnettet som nå er i ferd med å bli realisert, vil sammen med nye system- og markedsløsninger gjøre det norske transmisjonssystemet godt rustet og forberedt på den elektriske fremtiden.