Transformatorene er godt og vel på plass i Storheia vindpark, som når den står ferdig senere i år, blir landets største. (Foto: Fosen Vind)

Storheia vindpark, som vil være Norges største når den står ferdig senere i år, vil bestå av 80 turbiner med en samlet produksjon på ca 1 TWh. Transporten av deler fra Monstad kai til Storheia starter opp i dag, 1. april.

Kilde: Fosen Vind

Dette er en betydelig logistikkoperasjon som består av nesten 800 større transporter, hvorav 640 vil foregå med politieskorte.

I to år har det vært arbeidet med veier, turbinfundamenter og annen infrastruktur i Storheia vindpark. Nå er turen kommet til å montere turbiner. Det er mye tungt og langt som skal transporteres opp i vindparken. Det er ca 15 km fra Monstad kai til avkjørselen fra FV 715 til Storheia vindpark.

Umulig å passere bakfra
Transportene av turbindeler vil foregå i tidsrommet fra kl 18 til 03, mandag til lørdag. Disse dagene er det planlagt 3 transporter med oppstart fra Monstad kl 18, 21 og 01. Politiet regner med at turen vil ta ca 45 minutter. To politibiler vil kjøre foran transportene for å varsle og signalisere at det er nødvendig å kjøre til siden for å gi plass. Det vil ikke være mulig å passere transportene bakfra. Transportene vil foregå frem til midten av august, men det vil ikke bli kjørt på søndager og øvrige helligdager.

Tilsvarende transporter gikk fra Monstad kai til Roan vindpark sist vår og sommer uten komplikasjoner eller hendelser av noen art. Erfaringene fra denne operasjonen og samarbeidet med politiet og transportøren bringes nå inn i arbeidet med å frakte turbiner til Storheia vindpark.