-Vi mener at valget om å gå videre med egen driftssentralkonsept, og ikke satse i fellesskap med andre nettselskaper i Telemark, er godt begrunnet, sier Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi. (Foto; Kragerø Energi)

Valget sto mellom å satse på felles driftssentral med andre lokale nettselskap i Telemark eller effektivisere og oppgradere sin egen. Avgjørelsen falt på sistnevnte.

– Hovedårsakene til at vi valgte å satse videre med vår egen driftssentral er begrunnet i å opprettholde nærhet i den lokale beredskapen, samt bygge kompetanse som er av vital betydning med tanke på fremtiden, sier Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi, til Energiteknikk.

Sammen med nettselskapene Tinn Energi, Rauland Kraftforsyning, Hjartdal Energi, Notodden Energi, Midt-Telemark Energi, Vest-Telemark Energi, og Drangedal Energi i Telemark har Kragerø Energi gjort vurderinger rundt kost/nytteverdien av å etablere en felles driftssentral.

– Ytterligere begrunnelser for å gå videre på egenhånd er raske responstider når det oppstår situasjoner i nettet som krever umiddelbar reaksjon, samt ønske om å bidra til generell kompetanseheving på IT-området i kommunen, sier Elsebutangen.

– Vi søker å legge til rette for det jeg vil karakterisere som en «IKEA-løsning» på dette viktige teknologiområdet, og en løsning som enkelt kan kopieres av andre nettselskaper.

Kragerø Energi har valgt å gå videre med er Powel ADMS (Advanced Distribution Management System). Målet er få andre nettselskaper til å gjøre det samme, for på denne måten å bringe investeringskostnadene ned.

Kragerø Energi AS er et mellomstort nettselskap med rundt 10 000 kunder, og leverer utelukkende strøm til fastboende, næringsliv, kommunal virksomhet og hytteeiere i kommunen. Kun en person er på vakt i driftssentralen til enhver tid. Dette sikrer kundene en mest mulig stabil forsyning.

– Med den løsningen vi har valgt etableres det en plattform som også kan være relevant for andre kommunale oppgaver, sier Elsebutangen.