Med helikopter har Agder Energi Nett samlet inn store mengder data og bilder om linjenettet på Agder. Analysert benyttes dette til mer målrettet rydding langs linjenettet. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi Nett)

Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.

− Skog er en stadig økende utfordring for linjenettet. Endringer i vær og klima bidrar også til at vi må ha et større fokus på å forebygge og vedlikeholde. Nå gjelder det å bruke kartdata og analyseverktøy på en mest mulig effektiv måte, forteller Bent Kallhovd, senioringeniør i Agder Energi Nett i en pressemelding.

På storskjermen på kontorplassen viser han resultater av den omfattende laserbefaringen og eksempler på bruk av data som Agder Energi Nett nå sitter på. Fra kartutsnittet dukker han ned i bildeinformasjonen i 3D format som viser undervegetasjon og sidevegetasjon langs linjenettet. Det avanserte analyseprogrammet viser med farger hvor risikoen for feil er størst. Enkelttrær som står fritt og kan representere fare for linjenettet er merket rødt. Her er detaljene mange.

− Vi kan nå se og analysere linjene og vegetasjonen langs linjene våre i 3D-format. Det gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nær trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd, forteller Bent Kallhovd.

Kartgrunnlaget med skogsdataene er tilgjengelig også på nettbrett og mobil via en Arcgisløsning for linjerydderne. Det gjør det enkelt å kommunisere med linjerydderne ute i felt. Her kan detaljerte ryddeoppdrag formidles, linjerydderne kvittere ut at oppdraget er utført, og kartdataene oppdateres. Men laserdata er ferskvare, og Bent Kallhovd understreker at det er viktig at data man nå har må kombineres med skogkunnskap.

− Kart og bilder er viktig, men vi må også vite noe om type skog og boniteten der skogen står. Trær som står på fuktige steder med gode lysforhold vokser betydelig fortere enn trær som står på steder med skrinn jord.  Derfor er det viktig at vi også tar dette i analysen når vi planlegger langsiktige ryddetiltak langs linjenettet.  Målet er hele tiden å forbedre og effektivisere linjeryddingen med bruk av analyseprogrammene, sier Bent Kallhovd.