Mens vi har skrelt appelsiner i solveggen og nytt toppturer i kortermet, har ressursbalansen forverret seg på grunn av manglende tilførsel av energi. (Foto: Entelios)

Årets påske går inn i historiebøkene. Stekende sol, plussgrader og lite vind ga en drømmepåske. Men, det fine ferieværet har rammet ressursbalansen i Norden hardt.

Det er Entelios som skriver dette i sin ukentlige kraftkommentar, og legger til: Mens vi har skrelt appelsiner i solveggen og nytt toppturer i kortermet, har ressursbalansen forverret seg på grunn av manglende tilførsel av energi.

Solrekord
Tyskerne har fått i pose og sekk. I tillegg til å nyte godt vær, har de produsert masse solenergi. Man skal ikke se bort ifra at de har satt ny solrekord i påsken.

På mandag ble spotprisen i Tyskland i snitt på –14,01 €/MWh, og klokken tre bunnet spotprisen på –83 €/MWh. På samme tid hadde Norden priser på 38 €/MWh. Det utgjør en prisforskjell på 120 €/MWh.

Tyskland er «fulladet»
Årsaken til de lave prisene i Tyskland er at etterspørselen etter kraft i markedet ble dekket av fornybar energi fra sol- og vindkraft. Produksjonen av solkraft overgikk 30 GW i noen timer. Dette er høyere enn strømproduksjonsrekorden i Norge.

I tillegg til den enorme mengden fornybar energi har Tyskland litt kjerne- og kullkraft som de «må bli kvitt». Dette ga negative priser, og gjorde at Tyskland kunne eksportere overskuddsstrømmen.

Norden blir mindre regulerbart
Også tirsdag hadde Tyskland noen timer med negative priser, og snittpris på 14,75 €/MWh. Prisene i Norden holdt seg på 38 €/MWh. Kontrollen over produksjonen er langt større i Norden. Her kan kraftproduksjonen reguleres opp og ned i forhold til behovet i markedet. Men, det vil nok endre seg de kommende årene hvor det er ventet betraktelig mer produksjon av både sol- og vindkraft i det nordiske markedet.