Inntaket i Kjelaåi som vil levere vann til Vesle Kjela kraftverk.(Foto: Statkraft)

Statkraft har besluttet bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.

Vannkraftverket skal utnytte ca. 50 meter høydeforskjell mellom Kjelavatn og Førsvatn. Anlegget er planlagt med en installasjon på 8,5 MW og skal ligge inne i fjellet med en adkomsttunnel fra anleggsvei 1,5 km sør-vest for E134. Vannet vil bli ført inn fra eksisterende tappetunnel fra Kjelavatn til det nye kraftverket via ny tunnel. Utløpet kobles på eksisterende overføringstunnel mellom Kjelaåi og Førsvatn.

– Vi er glade for å starte byggingen av Vesle Kjela kraftverk. Utbyggingsprosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan få mer fornybar energi ved å utnytte vannet smartere i områder som allerede er bygd ut. Det nye kraftverket vil bidra til ytterligere 40 millioner kilowattimer per år, som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 2000 husstander, sier prosjektdirektør Pål Otto Eide i Statkraft.

Prosjektet har en investeringsramme på om lag 240 millioner kroner og anlegget er planlagt satt i drift ved årsskiftet 2020/2021.

Statkraft har valgt AF Gruppen som hovedentreprenør for byggingen, Multiconsult som byggherrens konsulent, og har innstilt Rainpower som leverandør av elektromekanisk utstyr.