Enova lanserer konkurranse om utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler, i første utlysningsrunde i Finnmark og Nord-Troms. (Illustrasjonsfoto: Enova)

Enova lanserer nå en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova støtte en kombinasjon av hurtigladere og lynladere i Finnmark og Nord-Troms.

– Elbilen må bli et reelt alternativ for flere, både for husholdninger og bedrifter, og for mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle. Med dette støttetilbudet skal vi bidra til å skape et bærekraftig lademarked, slik at det på sikt blir lønnsomt å bygge ut hurtig- og lynladere også i områder hvor det ennå er behov for offentlig støtte, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Støtter 35 hurtigladere og 17 lynladere i nord

Første runde av konkurransen tar for seg Finnmark og Nord-Troms, hvor Enova ønsker å legge til rette for at det bygges et robust og fremtidsrettet ladenettverk.

– Vi stiller krav om bygging av 35 hurtigladere og 17 lynladere fordelt på i alt 26 steder. I dag er det et fåtall hurtigladere og ingen lynladere i denne regionen, så dette blir et betydelig løft for elbilsatsingen i nord, sier Nakstad.

Dette blir dessuten de første lynladerne som bygges med støtte fra Enova.

– Markedet er i rask utvikling, drevet ikke minst av nye, større elbilmodeller med økt batterikapasitet og høyere energibruk. Samtidig vet vi at vinterkulda både begrenser ladehastigheten og øker energibruken ytterligere. Deler av Nord-Troms og Finnmark er i en særstilling med både kalde vintre og lange avstander, derfor stiller vi der også krav om lynlading langs transportkorridorene, sier Enova-sjefen.

I drift senest rundt årsskiftet 2020/2021

Langs utvalgte transportkorridorer ønsker Enova ladesteder med én hurtiglader (ladere med en ladeeffekt på minst 50 kilowatt), én lynlader (minimum 150 kW) og to AC-ladere med minimum 22 kW effekt. De øvrige ladestedene som er angitt i konkurransegrunnlaget skal som minimum tilby to 50 kW-hurtigladere og to 22 kW-ladere.

Søknadsfristen på denne utlysingen er 7. juni, og Enova tar sikte på å gi tilsagn innen utgangen av samme måned. Laderne må være på plass og i drift senest 18 måneder senere, altså rundt årsskiftet 2020/2021.