PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som får frem helhetlig leveransekjeder for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet. (Illustrasjon: PILOT-E)

Energi Norge har vært en pådriver for at PILOT-E skal gi støtte til prosjekter som utvikler verdikjeder for hydrogen – nå er dette en av årets utlysninger.

Nylig ble det kjent at PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som får frem helhetlig leveransekjeder for hydrogen, eller som skaper innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

– Energi Norge har spilt inn forslag om at verdikjeden for hydrogen, fra produksjon til sluttbruker, burde utlyses. Vi er derfor veldig fornøyd med at dette er årets utlysning, sammen med utslippsfrie byggeplasser, som Energi Norge også har jobbet med gjennom flere år, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Hydrogen blir viktig

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Energi Norge har vært en pådriver for å få hydrogen inn som en del av årets utlysning, fordi produksjon av hydrogen fra fornybar energi vil bli nødvendig for at Norge skal nå klimamålene som er satt.

– Hydrogen kan utfylle batterier på lengre strekninger innen tungtransport og maritim transport, og det kan også bli viktig innenfor jernbane, industri, petroleumsvirksomhet og luftfart, sier Totland.

Raskt ut i markedet

Målet med PILOT-E er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for finansiering fra Enova.

Les mer om utlysningen her.