Strømprisen fortsetter å falle. I helgen var det på under 40 øre/kWh i hele landet (Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant.no)

Spotprisene fortsetter å falle, til tross for at kalenderen enda viser vinter.

Kilde: Ishavskraft

– I helga hadde vi priser under 40 øre/kWh i hele landet. Lavest pris var det i Midt- og Nord-Norge med 37,5 øre/kWh søndag. Denne uka venter vi priser rundt 40 øre/kWh, og det er ventet at det skal falle videre til under 40 øre/kWh i løpet av mars sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Det var i fjor på denne tida at prisene begynte å stige. Vinteren ble lengre enn normalt, og mars måned startet med kulderekorder. Det ble starten på et tørt vær som holdt seg ut august, dette resulterte i en langvarig oppgang i kraftprisene. Denne vinteren virker det motsatte å skje. Vinteren er tilsynelatende over, nærmest før den har begynt. Det er mildt og vått, snøen i lavlandet smelter og kraftbehovet til oppvarming er lavt. Jo lengre dette været holder seg, jo lavere vil spotprisene falle.

– For de langsiktige prisene er det kull, gass og CO2-prisene som er viktigst. CO2-prisene er viktige da de som produserer kraft fra kull eller gass må kjøpe CO2-kvoter tilsvarende utslippene de står for. Gjennom hele 2018 steg CO2-prisene mye, og vi måtte justere opp våre prisforventninger i kraftmarkedet. I år har denne falt fra rundt 25 euro/tonn ved årsskiftet til under 19 euro/tonn til dags dato. Dette alene gir oss en nedgang på nesten 4,5 øre/kWh for de langsiktige kraftprisene. Eksempelvis er utsiktene for kraftprisen i 2020 ned fra rundt 39 øre/kWh til under 34 øre/kWh siden årsskiftet fortsetter Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

En husstand i Sør-Norge med forbruk på 20 000 kWh betalte i 2018 nesten 23 000 kroner for sitt strømforbruk inkludert nettleie og avgifter. Prisfallet vi har opplevd etter årsskifte gjør at den samme kunden kan forvente seg regninger for 2019 som er nesten 1500 kroner rimeligere hvis dagens prisbilde holder seg. Det er forventet at en kunde bosatt i sør i snitt skal betale om lag 7 øre/kWh mindre for strømmen i 2019 enn i 2018.

Ifølge handelsbordet til Ishavskraft er det ventet et ytterligere fall i 2020, kanskje med så mye som 5-6 øre/kWh. Da begynner vi å nærme oss det vi har vært vant til de siste årene. For eksempel, mellom 2012 og 2017 betalte vi 16 000 til 20 000 kroner for et normalt strømbruk i sør. I 2020 venter vi at man må betale om lag 1 krone/kWh inkludert nettleie og avgifter. Da er kostanden for 20 000 kWh igjen nede i 20 000 kroner.