Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg tror ikke på lønnsom havvind i Norge. (Illustrasjonsfoto: Equinor)

Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Det gir Freiberg uttrykk for i et intervju med NTB i forbindelse med et besøk i havvindparken Arkona som er under bygging i den tyske delen av Østersjøen i regi av Equinor og det tyske kraftselskapet E.ON. Når vindparken settes i drift vil den kunne forsyne 400 000 tyske husholdninger med strøm.

Til tross for at en rekke aktører, som Aker Solutions og El- og IT-forbundet, den siste tiden har uttrykt at de ønsker en satsing på havvind i Norge, understreker Freiberg at havvind aldri kan konkurrere med mye billigere fornybar energi på land i Norge, som vind- og vannkraft.

– Kostnadene ved å bygge ut havvind er en helt annen sammenlignet med å bygge ut vindkraft på land, sier han.

Freiberg viser blant annet til at Equinor har bedt om mellom 2,5 og 3 milliarder kroner for å drive deler av produksjonen fra Snorre- og Gullfaksfeltet med flytende havvindmøller.

– Det forteller noe om kostnadene ved å bygge ut havvind. Noen må betale for dette til sjuende og sist, sier han.

Ifølge Freiberg vil en eventuell havvindutbygging skje uten subsidier.

Han opplyser samtidig at regjeringen vil legge til rette for at et eller to områder til havs kan bygges ut, og at den kommer til å peke ut områder som egner seg for havvind om kort tid.

Freiberg tror ikke havvind er løsningen og hevder det vil være like mange konflikter knyttet til utbygging av vindmøller til havs som på land, blant annet fra fiskeriinteressene.