Robert Olsen tiltrer som konsernsjef i Vardar samtidig med at konsernet legger frem et historisk godt resultat for 2018. (Foto: Vardar)

Robert Olsen er ansatt som ny konsernsjef i Vardar. Samtidig presenterer konsernet et historisk godt resultat for 2018.

Robert Olsen (55) er utdannet økonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og Norges Handelshøyskole. Han har vært konstituert i stillingen siden september 2018, og har med seg bred bakgrunn i kraftbransjen. Olsen overtar etter Thorleif Leifsen, som etter lengre tids sykdom nå går over i stilling som rådgiver i Vardar.

Vardar-konsernet oppnådde i 2018 et resultat på 796 MNOK, hvorav 659 MNOK kommer fra salg av virksomhet i Baltikum. Vardar startet sin satsing i Estland i 2004, og har ledet utviklingen av selskapet Nelja Energia til å bli den ledende aktøren innen fornybar energi i de baltiske landene. Det er dette selskapet som nå er solgt. Etter salget har morselskapet Vardar nedbetalt 1,25 milliarder i banklån og styret foreslår utbetaling av utbytte med 740 millioner kroner.

Energi-konsernet Vardar eies av Buskerud Fylkeskommune. Konsernets virksomhet er organisert i et større antall datter- og tilknyttede selskaper. Aktivitetene omfatter blant annet engasjementer innen vannkraft, bioenergi, vindkraft i Norge og Sverige og utlandet for øvrig.