Positiv utvikling for Eidsiva i første kvartal: Økte driftsinntektene med 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2017.

I første kvartal 2019 ble driftsinntektene i Eidsiva 1 229 millioner kroner. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Driftsresultatet ble 448 millioner kroner, mot 297 millioner kroner i første kvartal 2018.

Etter netto finanskostnader på 56 millioner kroner, og et godt resultat fra eierskapet i Moelven, ble resultatet før skatt 410 millioner kroner. Med en skattekostnad på 133 millioner kroner, ble resultatet etter skatt 277 millioner kroner, opplyses det i pressemelding fra konsernet.

Spotprisen i NO1 har vært 25 prosent høyere i dette kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018; 46,4 øre/kWh mot 36,9 øre/kWh, og er hovedårsaken til økningen i driftsinntektene.

Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris i første kvartal 2019 har blitt 41,6 øre/kWh mot 32,5 øre/kWh i første kvartal 2018.

– Vi er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Hovedårsaken er økte kraftpriser. I tillegg opplever vi gode resultater i bioenergi, volumvekst i bredbånd og mindre utfordringer knyttet til feilretting enn for samme periode i 2018, sier konsernsjef Øistein Andresen.

En andel på 66 prosent av Laje Entreprenør ble solgt med virkning fra 1. januar 2019. Transaksjonen gav Eidsiva en gevinst beregnet til 21 millioner kroner.

Den politiske behandlingen knyttet til en mulig transaksjon med Hafslund E-CO er gjennomført hos 24 av 29 eiere. Aksjonæravtalen krever en tilslutning på minst 80 prosent og nå har 93,86 prosent gått inn for avtalen, mens 0,023 prosent har stemt imot.