Elektroteknisk standardisering i NEK fremstår med god utvikling i 2018. (Illustrasjon: NEK/AdobeStock)

2018 var et godt år for Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), med utgivelse av flere standarder og sunn økonomi.

 -Blant annet publiserte vi flere utgivelser som er viktig for verdiskapningen i norsk næringsliv. Av dette kan spesielt nevnes NEK  399, NEK 400 og NEK 405, sier administrerende direktør Leif T. Aanensen i en pressemelding om oppnådde resultater i 2018.

I 2018 fikk NEK en nettoøkning på 8 % nye eksperter og passerer snart 600 eksperter som medlemmer i normkomiteene.

Landstrømsforum ble etablert våren 2018, i samarbeid med Enova. Forumets mål er å finne gode tekniske og samfunnsøkonomiske løsninger for å elektrifisere skipsfarten.

140 medlemmer fra hele maritim bransje er med i Landstrømsforum. Med en slik oppslutning er NEK trygge på å finne løsninger på de problemstillingene skipsfarten står overfor når den skal elektrifiseres i årene fremover.

Årsrapporten kan du lese her.