Nomeland kraftstasjon. Illustrasjonsfoto.

I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.

Egenkapitalverdien per 31.12.2018 estimeres til 25,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 7,1 milliarder kroner sammenlignet med verdivurderingen foretatt i 2014, ifølge en pressemelding fra konsernet.

Agder Energi har betalt NOK 3,9 milliarder i utbytte til sine eiere mellom 2014 og 2019.

Verdivurderingen er gjort av Pareto.