Det finnes noen snublesteiner på veien mot å løfte strømproduksjonen her i landet mot et forbruk på 159 TWh i 2040, selv om målet i utgangspunktet virker realistisk. (Illustrasjonsfoto: Østfold Energi)
Fredagskommentar:

Den krevende veien mot målet

I en ny studie anslår NVE at strømforbruket her i landet kan øke fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Dersom dette er en treffsikker vurdering, hvordan ligger det an for å komme dit?
Fredag, 10 mai, 2019 - 12:14

En økning på 23 TWh over drøye 20 år virker neppe avskrekkende. Det årlige påfyllet av fornybar energi viser at det kan være mer enn som så i oppløpet. Med et helelektrisk samfunn i sikte er det en absolutt forutsetning, ikke minst for at Norge skal bli blant de første nasjonene i verden som bryter den ambisiøse målstreken.

Men det er ikke til å underslå at det underveis finnes noen snublesteiner. Den pågående revisjonen av gamle vannkraftkonsesjoner, som skal være gjennomført innen 2022, er en av dem. Her kan det, i miljø- og naturmangfoldets navn, komme produksjonsbegrensninger som ingen foreløpig vet omfanget av. Det er ikke urealistisk å anta at det kan dreie seg om ganske mange TWh.

Dessuten er vindkraftutbygginger på land i ferd med å få seg et kraftig skudd for baugen. Rundt om i landet er de folkelige protestene mot de ulempene dette innebærer, i ferd med å bli temmelig høylytte. Det er liten grunn til å tro at dette vil dempe seg i årene som kommer. Hvilke begrensninger dette vil innebære for fornybarutviklingen, svever i det blå.

Dette er bare et par av de utfordringene fornybarutviklingen er stilt overfor. Politisk og på andre måter er det mye annet som også kan forkludre fremdriften. Det er nærmest umulig å forskuttere hvordan det ender. Men det er lov til å være optimistisk. Kanskje må det et skikkelig skippertak til. I så måte er vi i hvert fall blant de beste i verden.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.