STATNETT
Illustrasjonsfoto: Statnett

Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinet inngått en avtale med Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Statnett om å bli deleier i eSett Oy.

Avtalen innebærer at Energinet blir en del av det nordiske samarbeidet om avregning av ubalanser i kraftmarkedet, ifølge pressemelding fra Statnett.

eSett Oy håndterer avregningen av ubalanser i det nordiske markedet. Fram til nå har de nordiske systemansvarlige nettselskapene Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid eid eSett Oy, hver med en tredjedel av aksjene. Transaksjonen gjør Energinet til deleier i eSett Oy.

Aksjene er delt likt mellom de fire eierne, hver med 25 prosent. Danske markedsaktører vil gå inn i den nordiske balanseavregningen i fjerde kvartal 2020, forutsatt at regulator godkjenner de nye markedsprosessene.

Gjennom den signerte avtalen ble partene enige om at Energinet vil ta del i den nordiske balanseavregningen.

-Vi ønsker Energinet og Danmark velkomne i samarbeidet om felles nordisk balanseavregning. Dette er et viktig steg som vi har sett fram til, og det bidrar til ytterligere integrasjon og utvikling av det nordiske kraftmarkedet, sier konsernsjefene i Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid i en felles uttalelse.

-Det sterke nordiske samarbeidet er svært viktig for Energinet, og vi ser fram til dette nye steget. Tettere samarbeid vil være til nytte for oss alle i våre stadig mer komplekse markedsoperasjoner, og det vil styrke konkurranse og harmonisering i det nordiske markedet, sier Energinets konsernsjef Thomas Egebo.

Nordisk balanseavregning

Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid etablerte selskapet eSett Oy i 2013. Selskapet ble etablert for å oppnå en felles balanseavregning for Norge, Sverige og Finland. Selskapet har hovedkontor i Helsingfors, Finland. I 2017 tok eSett Oy over det operative ansvaret for balanseavregningen og fakturering av markedsaktører i Finland, Sverige og Norge gjennom å ta i bruk den nordiske modellen for balanseavregning.