I en undersøkelse gjennomført for Agder Energi uttrykker syv av ti at de hovedsakelig er positive til vindmøller på land, her illustrert med Vikna vindkraftpark i Trøndelag. (Foto: TrønderEnergi)

Syv av ti er hovedsakelig positive til vindmøller på land, viser en ny undersøkelse gjennomført for Agder Energi.

– Gjennom våren har vi sett en økende mostand mot vindmøller, derfor er vi svært overrasket over at støtten til vind på land ser ut til å faktisk være bred, sier Tom Nysted, administrerende direktør i Agder Energi i en pressemelding fra konsernet.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse i sammenheng med årets Agder Energi-konferanse, som blant annet tar for seg hvordan vi kan dekke energibehovet til generasjonen etter oss.

Støtten til vind på land er også størst blant de unge, der over 80 prosent av de mellom 16 og 34 er positive, mot bare 63 prosent av de som er over 65 år.

– Vi gjennomførte faktisk en undersøkelse for nøyaktig ti år siden, og der fant vi at 75 prosent var hovedsakelig positive, mot 71 prosent i dag. Det indikerer at folks holdning til vindkraft ikke har blitt vesentlig endret til tross for at vi i løpet av de ti årene har fått en betydelig utbygging av vind i Norge, fortsetter Nysted.

Likevel viser undersøkelsen at andelen som er positive er lavest i områder som Trøndelag og Vestlandet, hvor det har vært høy byggeaktivitet for vind.

– Men de samme resultatene fant vi for ti år siden. Da var den laveste andelen som var positive i Trøndelag, med 66 prosent positive. I dag finner vi at 61 prosent er positive i det samme området.

I den samme undersøkelsen sier 91 prosent at de er positive til havvind. Det representerer en knapp økning, opp fra 86 prosent for ti år siden. Blant de spurte mellom 16 og 34 svarer hele 96 prosent at de er positive til havvind.

– Havvind har mange av de samme fordelene som vind på land, og langt færre av ulempene. Og så lenge vi vil ha behov for mye mer fornybar energi for å erstatte fossil, er det viktig at vi fortsetter å utvikle alle tilgjengelige energiteknologier videre, sier Nysted.