I dette terrenget skal Nettpartner bygge kraftlinje for Varanger Kraft Nett i Finnmark. (Foto: Nettpartner)

Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.

Oppdragsgiver er Varanger Kraft Nett, og seksjon 2, som utgjør strekket mellom Riddoveg og Hanadalen i Finnmark, skal ferdigstilles innen oktober 2020, ifølge pressemelding fra Nettpartner.

Det dreier seg om bygging av en 132 kV kraftledning på ca. 25 km.188 stolper skal reises, i all hovedsak kreosotimpregnerte trestolper, med ståltraverser. Underentreprenører vil blant annet bli engasjert for stolpereis, helikoptertjenester og skogrydding.

Prosjektet har utfordrende rammebetingelser da arbeidene skal gjennomføres i områder som inkluderer både naturreservater og reindrift.