Gunnar Gjesdal (t.h.), her sammen med administrerende Leif Aanensen i NEK, er ansatt som fagsjef for den nyetablerte komiteen NK 300- El og ekom i samferdsel i NEK. (Foto: NEK)

Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) for å bygge opp en komite som skal arbeide med el og ekom i vegtrafikksystemer.

Gunnar Gjesdal er elektroingeniør og har en Master of Business Administration fra Newcastle Graduate School of Business i Australia. Han er også autorisert elektroinstallatør gruppe L.

Den nye fagsjefen har omfattende erfaring som elektroingeniør og har i 13 år arbeidet med elanlegg innenfor vei og tunnel. Sist kommer han fra stillingen som sjefingeniør i DSB.

I NEK får Gunnar Gjesdal blant annet ansvar for å bygge opp den nye komiteen for el og ekom i vegsystemer. Komiteen har fått navnet NK 300 – El og ekom i samferdsel, og vil arbeide med en ny, norsk, standard for dette fagfeltet.