Alle virksomhetsområder i Lofotkraft bidro til den positive resultatutviklingen i 2018. (Foto: Lofotkraft)

Lofotkraft oppnådde i 2018 et resultat etter skatt på 88,1 millioner kroner, mot 61,5 millioner kroner i 2017.

Alle virksomhetsområder som konsernet er engasjert i leverer gode resultater. Styret fremmer forslag om å utbetale 10 millioner kroner i utbytte, som er i tråd med vedtatt utbyttestrategi, ifølge en pressemelding fra Lofotkraft.

Av pressemeldingen fremgår det at den positive resultatutviklingen, i tillegg til god drift, blant annet skyldes bedre rammebetingelser innenfor nettvirksomheten, engangseffekter (reversering av nedskriving av anleggsmidler) innenfor produksjons- og bredbåndsvirksomheten, samt høye kraftpriser. Videre var de totale avbruddskostnadene i nettvirksomheten (KILE) historisk lave med 6,3 millioner kroner.

Totalt investerte Lofotkraft i 2018 232 millioner kroner, av dette 215 millioner kroner i ledningsnettet, 16 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd og en million kroner i produksjonsvirksomheten. Lofotkraft eies av kommunene i Lofoten, samt 15 prosent av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).