Alf Inge Berget (t.v.), administrerende direktør i E-CO Energi, og John Markus Lervik, gründer og administrerende direktør i Cognite, signerer samarbeidsavtalen. (Foto: E-CO Energi)

E-CO Energi og Cognite har inngått et strategisk samarbeid for å ta et nytt steg i digitaliseringen av vannkraftverkene.

Nes kraftverk i Hallingdal er valgt som pilot. Prosjektet skal bidra til kostnadsreduksjoner og optimalisering av drift og vedlikehold, ifølge en pressemelding fra E-CO Energi.

– E-CO Energis ambisjon er å være ledende innen drift og vedlikehold av kraftverk. For å få til dette må vi være det selskapet som raskest tar i bruk og deltar i utviklingen av nye digitale verktøy. Samarbeidet med Cognite er et viktig steg for å oppnå den posisjonen vi ønsker, sier Alf Inge Berget, administrerende direktør i E-CO Energi.

E-CO Energi har i lengre tid arbeidet med å hente ut sensordata på en god og sikker måte fra utvalgte vannkraftverk. Cognite har utviklet teknologi for å behandle, analysere og visualisere data fra ulike datakilder. Innsamling av data og bruk av maskinlæring og avanserte dataverktøy vil bli helt sentralt for optimalt vedlikehold i fremtiden. De nye verktøyene vil kunne styrke verdiskapingen i kraftverkene ytterligere.

– E-CO og Cognite tar med dette samarbeidsprosjektet «Data Liberation Front» inn i vannkraftbransjen. Frigjøring av industrielle data er et avgjørende første skritt mot den digitaliserte fremtiden, der industribedrifter enklere kan innovere og samarbeide, og det finnes et stort potensial i kraftbransjen. Cognite jobber allerede med Statnett,  sier John Markus Lervik, gründer og administrerende direktør i Cognite.

Nes kraftverk er godt egnet som pilot. Kraftverket har fire like aggregater, som gjør at man får sammenliknbare data for alle aggregatene. Nes har ingen store pågående prosjekter, og dataene vil derfor være «stabile» over tid.