Oversiktsbilde av Borregaards anlegg i Sarpsborg. (Foto: Borregaard)

Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.

Leveransen er totalt på i overkant av 1,75 TWh, med årlige leveranser på omlag 175 GWh, ifølge pressemelding fra Statkraft.

Kontrakten vil bidra til forsyning av kraft til Borregaards bioraffineringsanlegg i Sarpsborg.

– Borregaard er et innovativt og fremtidsrettet selskap med et betydelig forbruk av kraft. Borregaard har lenge vært en viktig kunde for Statkraft, men dette er den første større industrikontrakten vi gjør med dem, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Markets and IT i Statkraft.

– Vi er meget fornøyd med å fornye vårt samarbeid med Statkraft. Denne avtalen er et viktig element i vårt langsiktige arbeid for forutsigbare og stabile priser på fornybar kraft til vårt bioraffineri i Sarpsborg, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.