Mot slutten av juni vil det bli endelig avklart om det går mot en full fusjon mellom Sunnfjord Energi og BKK, her illustrert med hovedkontoret til Sunnfjord Energi i Førde. (Foto: Sunnfjord Energi)

Styret i Sunnfjord Energi anbefaler full fusjon med BKK

Styret i Sunnfjord Energi går inn for full fusjon med BKK. Det ble klart på et styremøte tidligere denne uken.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 09:32

-Et fusjonert selskap vil bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser, og gi mulighet til å utvikle nye og framtidsretta satsinger for hele regionen, sier styreleder Arvid Andenæs i Sunnfjord Energi i en pressemelding.

For kundene til Sunnfjord Energi vil en fusjon med BKK redusere samlet nettleie med 30 prosent årlig, noe som betyr 4 500 kroner for en familie med normalt forbruk. For styret har det vært viktig å fremforhandle bedre vilkår for kundene, men lavere nettleie har ikke vært avgjørende i spørsmålet om fusjon.

BKK, som er største eier i Sunnfjord Energi, la i april fram tilbud om full fusjon mellom selskapene. Av tilbudet fremgår det blant annet at BKK lover minst 25 nye arbeidsplasser i Sunnfjord og Ytre Sogn, og at det på sikt kan bli nærmere 40 nye arbeidsplasser.

-Vi har et langsiktig perspektiv for framtidig vekst i regionen. Et sammenslått selskap skal bidra til en varig positiv utvikling for både ansatte, kunder og eiere i Sunnfjord og Ytre Sogn, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Styrets forslag til full fusjon med BKK vil nå bli behandlet av de syv eierkommunene. Fusjonsprosessen blir formelt avgjort i generalforsamlingene i Sunnfjord Energi 26. juni og BKK 27.juni.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.