Mot slutten av juni vil det bli endelig avklart om det går mot en full fusjon mellom Sunnfjord Energi og BKK, her illustrert med hovedkontoret til Sunnfjord Energi i Førde. (Foto: Sunnfjord Energi)

Styret i Sunnfjord Energi går inn for full fusjon med BKK. Det ble klart på et styremøte tidligere denne uken.

-Et fusjonert selskap vil bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser, og gi mulighet til å utvikle nye og framtidsretta satsinger for hele regionen, sier styreleder Arvid Andenæs i Sunnfjord Energi i en pressemelding.

For kundene til Sunnfjord Energi vil en fusjon med BKK redusere samlet nettleie med 30 prosent årlig, noe som betyr 4 500 kroner for en familie med normalt forbruk. For styret har det vært viktig å fremforhandle bedre vilkår for kundene, men lavere nettleie har ikke vært avgjørende i spørsmålet om fusjon.

BKK, som er største eier i Sunnfjord Energi, la i april fram tilbud om full fusjon mellom selskapene. Av tilbudet fremgår det blant annet at BKK lover minst 25 nye arbeidsplasser i Sunnfjord og Ytre Sogn, og at det på sikt kan bli nærmere 40 nye arbeidsplasser.

-Vi har et langsiktig perspektiv for framtidig vekst i regionen. Et sammenslått selskap skal bidra til en varig positiv utvikling for både ansatte, kunder og eiere i Sunnfjord og Ytre Sogn, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Styrets forslag til full fusjon med BKK vil nå bli behandlet av de syv eierkommunene. Fusjonsprosessen blir formelt avgjort i generalforsamlingene i Sunnfjord Energi 26. juni og BKK 27.juni.