Til sammen er det satt opp 166 mastepunkt fordelt på 342 nye stolper på det nye linjestrekket til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland på Agder. Svein Tore Haaland(bildet) har klatret opp i mange av dem i løpet av 2019. (Foto: Omexom)

Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.

Kraftlinjen sikrer mer stabil krafttilførsel i indre deler av Agder, og har blant annet kapasitet til å ta imot produksjonen fra småkraftverket som Clemens Kraft bygger i Søråni i Jordalsbø, nord for Bygland, med en midlere årsproduksjon på 19,9 GWh/år.

Linjeprosjektet, som utføres av Omexom, omfatter bygging av et strekk på 22 kilometer til erstatning for eksisterende linje, med nye stolper, ledning og traverser. Utbyggingen finner sted i variert terreng, utført av en bemanning på 10 – 12 personer, med godt driv i framdriften.

Fra denne delen av prosjektet er unntatt en sjøkabel på 3,5 kilometer over Byglandsfjorden, mellom Byglandsfjord-Krokenes.  Konkurranse om dette oppdraget er fortsatt ikke utlyst, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Tore Augland i Agder Energi.

Omexom-kontrakten har en verdi på 28 millioner kroner.