-Resultatet for 1. kvartal 2019 er godt og gir kraft til å satse videre på utvikling av en enda mer bærekraftig infrastruktur og energiforsyning, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK. (Foto: BKK)

BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.

Nedgangen skyldes en ekstraordinær gevinst fra salg av aksjer i Fjordkraft i fjor, ifølge pressemelding

– Resultatet er godt og gir oss kraft til å satse videre på utviklingen av en enda mer bærekraftig infrastruktur og energiforsyning, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Det er oppnådd høyere kraftpriser, mens kraftproduksjonen er redusert fra samme kvartal i fjor. Områdeprisen var 48 euro/MWh i første kvartal i 2019, sammenlignet med 37 euro/MWh i første kvartal i 2018. Vannkraftproduksjonen i kvartalet var 14 prosent lavere enn i første kvartal i fjor.

Nylig leverte BKK det første elektriske fergesambandet til Fjord1 og skal elektrifisere fire andre samband for fergeselskapet. BKK har tidligere levert batteri også til Norled og har mange oppdrag for fergebransjen.

Samtidig bygger selskapet Plug AS, eid av BKK og Bergen Havn, Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Enova har bevilget 50 millioner kroner til prosjektet som skal ferdigstilles i 2020.